Kiom da vizitantoj?

tirsdag den 22. september 2009

59.Tivoli

59. Tivoli (La amuzparko Tivoli)

La Kopenhaga distra ĝardeno estas mondfama. Al Tivoli venas jare 5 milionoj da homoj por ĝui la diversajn distraĵojn dum kelkaj horoj. La kreinto de Tivoli estis dana ĵurnalisto Georg Carstensen. Li estis aktiva kaj gaja homo. Liaj multaj eksterlandaj vojaĝoj impresis lin, kaj post iu vojaĝo li konstruigis la parkon de Tivoli laŭ angla kaj franca modeloj.

En la jaro 1843 okazis la inaŭguro. Tivoli estis konstruita sur la restaĵoj de la malnova remparo, kiuj iam ŝirmis la malnovan Kopenhagon kontraŭ malamikoj.

Floramantoj tre ofte vizitas la ĝardenon de Tivoli por admiri la abundan floraron. Ĉiujare 160,000 da floroj ornamas la ĝardenon. Tre indas ankaŭ promenado en la ĝardeno vespere por vidi la 100,000 multkulorajn lampojn, kiuj disĵetas agrablan kaj belan lumon ĉie. Ni ankaŭ ne forgesu admiri la belan fontanon antaŭ la granda koncertsalono ; multkolorajn akvofadenojn ĝi alten ŝprucas.La malnova koncerto-salonego estis maŭrestile konstruita en la jaro 1901 – 1902. Ĝi estis unika, ĉar ĝia tegmento estis kovrita per centoj da multkoloraj gaslampoj. Bedaŭrinde ĝi estis detruita en 1944 dum kontraŭ-okupacia agado de danaj kontraŭstaruloj. En la jaro 1956 la nova koncerto-salonego estis inaŭgurita. Dufoje vespere okazas koncertoj tie. Multfoje la koncertoj estas senpagaj, sed ofte venas eksterlandaj fame konataj muzikoj kaj kantistoj al Kopenhago por prezenti ŝatatajn programojn. Por tiuj koncertoj oni devas antaŭaĉeti biletojn.
Troviĝas ankaŭ ‘Vitro-domo’ (Glassalen), kiu estis konstruita en la jaro 1863. Tiu domo estis plurfoje rekonstruita. Iam oni prezentis teatraĵojn tie, sed nutempe oni prezentas varietajn programojn.

Tre alloga loko en Tivoli estas la ’Pantomime’ teatro. Ĝi estis konstruita en 1874. La antaŭkurteno estas vosto de la pavo kaj supre sur la kadro de la scenjo oni metis frazon per ĉinaj silaboj: ” kun la popolo, komuna plezuro”. Tie ĉiuvespere dum la somero okazas prezentado de Comedia dell Arte (t.e.itala metiista comedio). Kun granda ĝojo oni vidas artistojn Arlekin kun sia Columbine kaj Kassander kaj lian serviston Pjerrot. Je la 21.45-a okazas amuza baleto.
Proksime al la koncerto-salonego situas subĉiela prezentejo (Planen), kie ekvilibristoj prezentas siajn akrobatajn saltojn por distri la publikon.

Proksimume 20 restoracioj atendas turistojn por servi bongustajn specialaĵojn. Ĉe kelkaj el ili la manĝaĵo multekostas, sed se oni flankeniras el la mallarĝaj stratejoj oni povas manĝi je moderaj prezoj.

Fine oni povas promeni ĉirkau la lago de Tivoli. La tuta lago estas randgarnita per bluaj kaj ruĝaj elektraj lampoj, kiuj donas duoblan efikon pro rebrilo en la laga akvo. Oni ankaŭ multe admiras la ĉinan turon, kiu sin respegulas multkolore en la akvo surfaco.

Merkrede, sabate kaj dimanĉe okazas artfajraĵa spektaklo.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Blog-arkiv

Faste læsere

La tria fotanto estas mi.

Mit billede

Born in Britain in 1942. My family and I moved to Denmark in 1972. After retiring in 2002 I have spent most of my time on language learning; improving my French and Danish. Since 2005 I have been busy learning Esperanto. That is why two of my  blogs are in Esperanto: the first is mainly about Copenhagen and the second is a very unpredictable journal about anything and everything. There is also another Esperanto blog about Copenhagen 'Venu, vidi vidindaĵojn'  attached to my profile, however the contents are not mine. They belong to a friend, who allows me to administer them on his behalf.

Mi naskiĝis en Britujo en 1942. Kune kun la familio mi translokiĝis al Danio en l972. Post la emeritiĝo  en 2002, mi unue pristudis la danan kaj la francan. Ekde la jaro 2005 mi jam okupiĝas pri la lernado de Esperanto. Pro tio du el miaj blogoj estas Esperantlingvaj: la unua temas pri Kopenhago kaj ties vidindaĵoj kaj la dua estas speco de taglibro pri io ajn. Mi ankaŭ administras esperantlingvan blogon pri Kopenhago, 'Venu Vidi Vidindaĵojn' de Eugeniusz Rybarczyk