Kiom da vizitantoj?

tirsdag den 22. september 2009

59.Tivoli

59. Tivoli (La amuzparko Tivoli)

La Kopenhaga distra ĝardeno estas mondfama. Al Tivoli venas jare 5 milionoj da homoj por ĝui la diversajn distraĵojn dum kelkaj horoj. La kreinto de Tivoli estis dana ĵurnalisto Georg Carstensen. Li estis aktiva kaj gaja homo. Liaj multaj eksterlandaj vojaĝoj impresis lin, kaj post iu vojaĝo li konstruigis la parkon de Tivoli laŭ angla kaj franca modeloj.

En la jaro 1843 okazis la inaŭguro. Tivoli estis konstruita sur la restaĵoj de la malnova remparo, kiuj iam ŝirmis la malnovan Kopenhagon kontraŭ malamikoj.

Floramantoj tre ofte vizitas la ĝardenon de Tivoli por admiri la abundan floraron. Ĉiujare 160,000 da floroj ornamas la ĝardenon. Tre indas ankaŭ promenado en la ĝardeno vespere por vidi la 100,000 multkulorajn lampojn, kiuj disĵetas agrablan kaj belan lumon ĉie. Ni ankaŭ ne forgesu admiri la belan fontanon antaŭ la granda koncertsalono ; multkolorajn akvofadenojn ĝi alten ŝprucas.La malnova koncerto-salonego estis maŭrestile konstruita en la jaro 1901 – 1902. Ĝi estis unika, ĉar ĝia tegmento estis kovrita per centoj da multkoloraj gaslampoj. Bedaŭrinde ĝi estis detruita en 1944 dum kontraŭ-okupacia agado de danaj kontraŭstaruloj. En la jaro 1956 la nova koncerto-salonego estis inaŭgurita. Dufoje vespere okazas koncertoj tie. Multfoje la koncertoj estas senpagaj, sed ofte venas eksterlandaj fame konataj muzikoj kaj kantistoj al Kopenhago por prezenti ŝatatajn programojn. Por tiuj koncertoj oni devas antaŭaĉeti biletojn.
Troviĝas ankaŭ ‘Vitro-domo’ (Glassalen), kiu estis konstruita en la jaro 1863. Tiu domo estis plurfoje rekonstruita. Iam oni prezentis teatraĵojn tie, sed nutempe oni prezentas varietajn programojn.

Tre alloga loko en Tivoli estas la ’Pantomime’ teatro. Ĝi estis konstruita en 1874. La antaŭkurteno estas vosto de la pavo kaj supre sur la kadro de la scenjo oni metis frazon per ĉinaj silaboj: ” kun la popolo, komuna plezuro”. Tie ĉiuvespere dum la somero okazas prezentado de Comedia dell Arte (t.e.itala metiista comedio). Kun granda ĝojo oni vidas artistojn Arlekin kun sia Columbine kaj Kassander kaj lian serviston Pjerrot. Je la 21.45-a okazas amuza baleto.
Proksime al la koncerto-salonego situas subĉiela prezentejo (Planen), kie ekvilibristoj prezentas siajn akrobatajn saltojn por distri la publikon.

Proksimume 20 restoracioj atendas turistojn por servi bongustajn specialaĵojn. Ĉe kelkaj el ili la manĝaĵo multekostas, sed se oni flankeniras el la mallarĝaj stratejoj oni povas manĝi je moderaj prezoj.

Fine oni povas promeni ĉirkau la lago de Tivoli. La tuta lago estas randgarnita per bluaj kaj ruĝaj elektraj lampoj, kiuj donas duoblan efikon pro rebrilo en la laga akvo. Oni ankaŭ multe admiras la ĉinan turon, kiu sin respegulas multkolore en la akvo surfaco.

Merkrede, sabate kaj dimanĉe okazas artfajraĵa spektaklo.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Blog-arkiv

Faste læsere

La tria fotanto estas mi.