Kiom da vizitantoj?

søndag den 13. september 2009

39. Københavns Rådhus (La Kopenhaga Urbodomo.

39. Københavns Rådhus (La Kopenhaga Urbodomo). Estis konstruita dum la jaroj 1892-1905. Arkitekto: Martin Nyrop. La stilo estas norditala-renesanca. Laŭdire la urbodomo en Siena servis kiel modelo por la Kopenhaga. La halo estas granda - 1048 kvadratmetrojn. La alto de la turo estas 107 metroj. La sonoriloj aŭdiĝas ĉiun 15-an minuton inter la 8-a kaj 24-a horoj. Sur la fasado de la urbodomo estas ora statuo de la Episkopo Absalon, kiu estis la fondinto de la urbo (1167). Skulptisto: H.V. Bissen.Jen pli detala informo pri la urbo-domo ankaŭ verkita de Eugeniusz:

La nunan urbdomon en Kopenhago oni konstruis en 1905 laŭ desegnaĵoj en itala renesanco-stilo de la arkitekto Martin Nyrop. Tri el la kvaar antaŭaj urbdomoj, kiuj forbrulis, situis sur la la plaĉo Gammeltorv, kie la nuna juĝejo troviĝas.

Super la ĉefpordo estas vitra moaziko kun la urbo-blazona insigno, kaj super ĝi staras, kiel ora rliefo en la muro, la fondinto de la urbo la episkopo Absalon. En la maldestra angulo sin levas la turo 105 metrojn ĝis la pinto.

La tuta urbdomo estas granda kvar-angulo, kiu estas dividita en du partoj per mez-konstruaĵo. La plej antaŭa parto havas grandan halon kun balkono, kolonado kaj vitro-tegmento. Super ĉiuj pordoj kaj kolonoj estas belaj ornamentoj, kaj sub la kolonado estas skribitaj la plej gravaj okazaĵoj en la urba historio.

El tiu ĉi koloado oni venos al la plej gravaj salonoj de la urbdomo: La festsalono, biblioteko, ĉambroj de la urbestroj kaj salono por la urbaj delegitoj.

Ĉiuloke, sur kolonadoj, ŝtuparoj, salonoj, ĉambroj k.t.p., muroj kaj tegmentoj estas treege bele dekoritaj per freskoj, faritaj precipe de Joakim Skovgaard akj Martin Nyrop. Ili uzis motivojn de la urba vivo kaj de la pejzaĝo en la ĉirkaŭaĵoj (homoj, bestoj, floroj dtp.), kaj meze de tio pendas kaj staras skulptaĵoj kaj pentraĵoj de famaj urbanoj kune kun altvaloraj donacoj el fremdaj landoj.

La plej belaj dekoritaj salonoj estas la edziĝo-salonoj, kiuj bedaŭrinde ne estas viziteblaj, almenaŭ ne dumtage, ĉar ili estas ĉiam okupataj. Sed vespere vizito de grupo povas esti aranĝita. La dekoraĵoj nur konsistas el gobelenoj kaj freskoj en belaj koloroj. Ili rakonatas historiojn el du popolkantoj.

La malantaŭa parto de la urbdomo enhavas precipe oficejojn en  tri flankajzoj kun ĝardena korto, kie staras urso-fontano, ankaŭ farita de Bindesbøll kaj J.Skovgaard.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Blog-arkiv

Faste læsere

La tria fotanto estas mi.